Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Roma al completo Puente Diciembre del 4 al 8 desde Bilbao **Precio Final desde 779**

oma al completo del 4 al s de Diciembre Desde Bilbao 4 mc a han . Rama: Pasen por el Tristeveve + Cena A h han www“ sam; en vue‘o espetnl Mm Rumi Uegida, trishdu Por a me; daremos un pam por .I im bamo au Traskevere, una de x5 máx ar Mmmm de I. uudad (un ws mmm y (donde; :¡‘Ieycnn mernd‘Hcs. pequeña mmm de anesanas y la wm de Santa Mim en mmm Cm y ¡‘olamenm s Dic. Mm Vin mmm + Museos Vaticano; + nlmuenn (mp) Desayunu, nllda en aunar yan malmr h wm: panorámica de h mas conocida ¡omo la “aaa mm y, durante h mi, podremux tantemyhr ms beHuX emncm y zvemdzs. ¡a (omo mmm los prmupnks “pm a. mm (¡Himno y mmm de h (nidad (omo h Hua a. Venga: (un a monumento a mem [manuela u. San Juan a: um, Amo Carmina, Vm mm en: A mmm", manxmmx h mn: del Blade del Vauunq donde (endmmm enlndz z los Num; y szlhs qug ompan ‘m pnhmm mmm (cunda (un reserva) Rallzammcs h wslu acompañada de “me gm: bm a: mm; mm y reiormremux m max máx reprexemitlnx mmm“ la cm”; Som": Almuem en remwwe me; mn Nowmenm s Dic. nom. n de la Roma Imperial: San Pedro Encadena- do. Collseo y Foros Imperiales . Almumo (mp) mmm Por h mañana, malmremux a ww: a. a ¡mi mmm, comentando por San Pedro mmm; donde pcdmmm (unlemphr a mm de mm Án- gd Pmsegulmms han el Cohen donde vlmzmmm m mmnm (enmdz .qu «n los Foru mmm Nmuenu mm hbreyammm 1 n . amm. (nd) Desayuno Du m». en h (nidad pan “5.... desnuhnendo todos m enunms Mmmm nm: an- m Damm A h han ymwsn, trashflu al ¡mmm pm Xahr en vue‘o de regrem a nuexvu haga! a: ongen Uegada, n ¿a way: y de nkamx semzlox MAÉH‘E ma. mmm cms n ‘ «cum o; vw; wrmmvmu wwmv .m-m «Mm . m, W m MW. nm ¡»mmm .. m... MW um. a pa, m mmm ma. mm nm W mu, M .. a mmudnaavme "¡W .n mn mmm .n W. mm mm mmm m a mama . muy“. w. mnkm a Mm Emma m W W. a. m a «me mmm“. u Mmm mm." nm um war/2 y, «um k ¿m . M. WK. mm. www. k Wanna , ‘. y. SDÍWE779€ momm(mwymmmdn mas: m vmom EN www nom CON nm Hada WW am...“ Dm s“, m Mm m; v , mmm v 779 un GKuwwV‘le-uvi o , Mzficmov‘ m ¡se ‘Ms¿Mutua-«mDamunuüpflfid‘mpvxmuusmufl u «Mmmm. vunosv Homme: mwms ¡suman nomncwom ¡mu DE A m w m uz 4D‘c no reo c: zu ¡noo nos ID‘c reo me c: zu ¡no ms summwms AEREOS 0x A v m a” a su E a pm ¡mm mm ¡m m vado mas dm mn mm Wu W WMA Mmm y amm m hazlo wm o mm su." “un”: “un...“ En “una" M. m m o un 1 ¡mnoív \ m ¡“mmm mmm M mu. sub" mmm m mmpmm: a. mu. Mm Vulnícmnnlm‘ amm: mmm" dvasw pad mmm... unmmuda MW “msnm“, “Mmmm“ ¡"mamon mcmahí Mm Www-us. FMF ww“ Ou‘wvíin pm Emmgnma Fnurioun a: \ milui WWW Summa: m mm ”mm 1...; muy mmm a: cirhurinu “10€; mm mmm Nu mm mm ¡amm . pil’ mmm w MW mmm amm m, mm; m wm. Swmmx‘m‘ dansmnm m u Mmmm dccir-zbmmdiuw ¡si dmw .Wa mae Num; ".an a mm mmm; virurw-nwficmonm Mmmm mmd mm. a: me vn: "no . mmm amm y «mm a. ¡.me .namem “¡pi rm 4m num-¡m om vildi Dir: mm un,“ nm. rx

Roma al completo Puente Diciembre del 4 al 8 desde Bilbao **Precio Final desde 779**

Única salida el 04 diciembre 2021

Fecha de caducidad: 04 diciembre 2021

Precio desde 779 €

Descargar

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar