Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Maravillas de Egipto y Abu Simbel Navidad salida 31 de Dic. desde Madrid **Precio Final desde 2189*

cupos GARANTIZADOS en Hoteles y Barcos Confirmaclon en linea ABU SIMBEL en AVIÓN incluído , _ ¡x w Su per Oferta - ESPECIAL FIN DE AÑO MARAVILLAS DE EGIPTO o ”’“DESDEZ I 89€ m.» nm. m um ¡my (mz-¡nm m». Y ABU SIMBEL Num prepa muy! msm .5.“ En mm mmm. mmm um EN...» . . . . mmm Mmm Salida 3I de Dictembre desde Madrid "¿mya.“mwom...“¿“Mmmmmm Itinerario (¡a 1| 7) mima”, «Mmmm «amm “4mm Mmmm “¡a "' ”Mi" ' E' 5‘“ >Wflh‘atïfiNÏÉ-uwnmumcm «Mmmm “un. Dia z.— El Cairo (pc) mm?”¿«Lumiwmnagmidtdpïm Dia 3.- EI Cairo (mp) .cIïïLnïhmïlmcïiï“ ’ ‘ “ Dia 4.- El Cairo - Abu Símhel (AVIÓN) - Aswan (pc) Nm Mmmm“ «ma: m nvwmyham: bmw , “WM.“ Mmmm“ HM mmm “mm Dla s.— Crucero por el N o (pc) Mac“ WL «Mmmm wm muuuy-¡(mph 4! ”¡a ‘-' Cm“ P‘" e' N"° (W) mutantrmrmsxmïm “m Dia 7.- Crucem por el Nilo — Luxor (pc) um... L “m bm am «ma... WM ,T. mi a“ Luxor _ Mad,“ ¿nmmm “mmm A.“ WITH,“ mm mw a: m Km 0mm WTA m mpIoaeHcmx LW WW MW W um". “mm L mmm mmwmmmmmmmmmwm .WMLWWWMM ‘ W cn cxuczmmm mmm» um mmammwmwaWmmmw¡sus ' 5“ “SW " 1‘" Num prepa M mduyq B >‘L >‘ N W WM a: «mm . zum , ¡am m ¿ pu ML. (me «l «un; e: n. n. cm un w.“ Mm“ . mm o mwms («una m m A...“ WAI ne , . mgnmmsywnmuniapl’nmumfiummsms m n c ’ L 5 ‘ " Mmmm m mmm «l W,“ D m mm 1m , W m m m, me Imburmnln >LonImI-wío mm pm mmm mmmmmnmmm www cms EN HOTEL cAmo «xv-m m mmm >E|ordm «Mmmm: mmmmmwmm m (W mmm m JI nz a Ia mi 7“)“me Mmmm“ a anma a: m; y mmm u mando; ”se ppm“, w.“ wm (Mmmm mmm a: mmm y cinubmm m wm. A (¿w pm“, ms mmm; “mmm; om vam Dir: mm . m. am mmm a us: (0“me u IISEIchIIumI c me [Ghz-cn“) D ¡me [Ghz-cn“) r ¡ESE (“www SupIememaéunx o.“ w BaseICIaseB 547€ HOTELES y BARCOS GARANTIZADOS OPCIÓN CAT CRUCERO NILO HOTEL EN EL CNRO HOTEL EN LUXOR A s‘w‘s num mm, 4'5 Icum amm v5 han www a s'us‘ m." Dm mm mmm“; m S'US‘L Mm Beau Miu: S'l. mm. m Im. mn, Summrm m“ y c s'us‘ ME um. s. Im. um; w u S'US‘L 5mm m ¡m mn, r S‘US'LS Mm Buulmns‘uummlnvenm) snmmcmm¡cms—Lummmy “d °’ ”mm“;

Oferta no caducada

Única el 31 diciembre 2023

Fecha de caducidad: 12 diciembre 2023

Precio desde 2189

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar