Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Leyendas Jordania y Wadi Rum . Últimas plazas salidas desde Madrid y Barcelona sep-oct. Cupos RJ. Desde 1339€

ORDAN a LEYENDAS y WADI RUM amm; Omán! Damme 090mm 0mm: mampwenm 1... 4.... 5.... 5...4 5.....sz nm n \ . ”seplbm-Zïnwlembm \ r n 9m wen 1234€ 1 3372 1 5772 ‘SJnflMflua‘ 195€ 235€ 415€ auge me u prev/mm Y o mm Amman Para wm. Rum m. Sadeen/Al Farm/Arena Space Venus/Dscav/Manhal a un n RumMaflIcCamp/ a 4- San Rock/Dry: m" lMenuTychz P" Pingu?“ Hassan Zawahdeh/ — SuhunnLuxmy/ . mn annn/anpmk Zelna IHXW /Aladdm c5 anml Y Navman came camp/maxayen camp! o s-L \ me“ vmw. 5"... WW 7 Kemnmsky — mz \ \ Mmmpmkmnm. \ RESUMEN DE ITINERARIO INCLUVE w uma Baue‘una {-Hmun - Dla 2D «mm cm m 44"an ¡ym «mmm 3D Ammun Mmm/Nm ¡5 VEbJ/Cd‘,“ Ho 4: Skohak'Pcn :. .ma 4" Ptnzv su m“ ,W Mm a Hu .m al» 1D Ammun w Vw’LsHu/Amuw . mi a" megn Ngdndümccbh. INFORMACIÓN sas mpntrm mm mm ¿y mmm 225; am num 1‘ ïunn’I-Hmun Sxpkmm vnmpmsm'an s Nan camnarmnm dc wm am 155€ un amm 2 \ a; su u mmm Écmmdc‘3372hmzvcafltnartczflzvszvhdzv mc umem dehev wLHav a wm h|lvs//www vlsmnrdan gnwo V V mp‘nar u mnnuxm r: quam: V ohmntrfl 'vzhga ¿R mas bhqa muahveasmav¿MELJe‘eHMV-lneyumsgma dtsw'n 'vspzvc'nmosm'm amm-uuu dJLJssflevE-lnemmsvu HORAR‘OS mw n Madnd-Amman m un mn 222m AmmnnrMndenflcdRJlW mm aumlanmmmm m ma ms 21 AmmnanuIczlnnu m un u r - 154. - l'mwmvl Mmmm 9mm y cuna: mawoonnnmmhud mus/wm: . mah: Hum: VVAdHJ/Eamshv A ¡mmm mm, 31 rhng con 2m ¿mm mm: nom bwac\o\'tcxandar pegu pugumae‘egua . ¿Jump Demyunudmnu m “Jam/«mm, 2mm: , u u ¿mm ¿Mmmm a du de c mmm www, a ‘ev A ug Mmm du m cs mH'cmd -Trac. , Luamsártunmcqu'ïm'dc menadew muy” - mm un w u wm y m ¿ganduunuia c" campanm-m dc am an qugb mmm tspañohm'bcusx m ExLEmuev a w wm . 5.25qu de Ms u LhJ/sv JJ “ww: cm \ a Tudo: mc nasmcw que no scan dc namnahdad .o dm: 'mc mucha a: me Huan unaguumed‘ ¿“mua/¿mu a :mrm'as [v mc na mahtc ‘a pmnu'a ts un www; en a mw uma» a a ,u ALE un conmmmm L mgmsns wm mas cos nmmc obhgada dcnoswm « nmpmfi ma U guu y a Lu muy A ¡num una! mm m vena Hemos a: r; La mms nm («2va A mu m «¡mI-amm cum Mau vm- nm mu dpowlfim 1339€ Desde Tasas Incluudas SEGURO OPCIONAL Jnvdamamara ar ¡»a mm v‘ mande? mmrmm .se Huhuuuu g m; mm v, n m "n z or m 'hwrudu unn a Auu‘uuuu mm e wwwsenrennduhnm

Leyendas Jordania y Wadi Rum . Últimas plazas salidas desde Madrid y Barcelona sep-oct. Cupos RJ. Desde 1339€

Primera salida: 17 septiembre 2022

Última salida: 27 noviembre 2022

Fecha de caducidad: 27 noviembre 2022

Precio desde 1339 €

Descargar

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar