Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Jordania Mágica, Wadi Rum y Mar Muerto. -200€/pax. Salida 25 septiembre desde Madrid. Cupos RJ Desde 1159€

JORDANIAG‘ WADI- RUM Y MAR- m ama... Opcm'n a mimo 0pm)" n un u Dawn: “ ,... s... 5...4 ¡am/mal 954€ \ 10575 Hans 1.337€ 1575€ 25 sewemhve s lndlwdual \ 199€ \ 239€ 419€ 509€ me N gar,” Amman Petm Wadi Mm Mar Muenn sarten/Al mm amm mm Dead A 3- Venus/Dmr/Alunbut Rum Mngm . Alem! Sum Camp/Nam" s“ 4 E... San Rock ways Pena Canyon/Sem ¡www Ramada Rem" Dead m" (Menu mn. Pmmmmn wmmuw/ s“ _ wm ann/anerr lema mxury/ ° 5 5““ ¡m Nabeiean CasIIe Aladdln camp! “““d'V ""' ”m" u s-L \ me om Wlage 5 "muy" \ Crowne Plaza Raso" & EME Kemplnsky Mmenpmk Reson mmn/Üusls SWanznmck amm pm camp z. Spa Dead Seu 5. RESUMEN DEITINERARIO INCLUVE .n.¡ w Manmnamcm Ammnn . mi 2° Awwm ox, .n CPF-Human h’aJaba/lesv Je s> JM m“ .mu m . mi 5° x "u:- «m m‘n Puna, wm a m .ma snwm ?A\mr‘,4:.\ wm: .n 1D mv Nusnu Aumw .n summwmux ame‘ma INFORMACIÓN T (vc mom". m ¡s Lam ¿y mmm :25; 5h wafiwwan sha/Cam”; . Suu‘smsv u W usmuna mm Mamen ev c mpnmcmodc‘ü. \Run\üs mm yZ‘C‘LeHHJMdua‘ 'uumaa En m Muga ¿“un u Mawa m mm :mmom'dsc m ma qusun Vmusuw u ah: mgveaaa w m cs cosnmm: obhgndn dcnwlm m:- mom». {una a wa y a u uuVu A mum ¿Hemahw mr: mtndzvmasnzm V V lasdtflzhnc ‘5 unos :vrrvcrcarm HORARIOS me r» m'u MadndrAmmnn mm mu MJ AmmmrMadnd me mV- Bavcekzna-Amman mas m AmmawBavce‘ona mm u Navman 9mm y conan mu m ¡«mI-«¡Am cuts om. vm- nluo ¡mx o'powbfim maga Joannmil Pech-ed m: ¡sms/mz .ww mgmnrtc‘ .nrmHmmm-a mmm a Lshna¡unïuyaumianun .mm 314V 15mm “mi“, suandm 3ch v magmma magma . Commnc Ma a um, ñ curvas (Num:- m Hu u uuu, ,4 LW ua un una w“ nm, mm ev Lamwmsvude admum . w, ¿V Hue: smnadaaenm:HmemHuL mamumumcmma mm amnmmnazm ’Tmc‘fid'v" 2mm \an .Guuh swanude}¿Masawnuhev m ¡m mc [xccmo c" N Nm wm: 'Stgnmdcum:H'ch\,5\'zbc3bmuacCam“? Tzvdosmcn saw :wcnoccandcm :mzvhdzvd wm a 15mm we 5, m ¡mm us que “¿un mctgnmmcquncH'ch w un z . Pmmuclán ¿annuasuna [reservas desde 17 Sevuemhr!) vam sallda 25 sEDllemhre 3mm: mc ' wammmcc > 130mm bs La m 15 u wLHav a wm mms/¡www vlsmordan 9mm, 'Jmmtmr u hrmmnm rc qncmmom :moomgaomcccm: mm MMM ¿y ¡»V m muuuy 5‘ ”sw A um m oc nasmcw m mmm :smn cxc‘uzbs dc eats‘suusmmenu MUERTO 1159? Tasas y Promoción incluidas ¡lu Aumim m: mm

Oferta no caducada

Única el 25 septiembre 2022

Fecha de caducidad: 25 septiembre 2022

Precio desde 1159

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar