Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

JORDANIA, Wadi Rum y mar Muerto. Salidas especiales septiembre-noviembre con cupos Royal Jordanian. Dsd 1339€

JORDANIAG‘ WADI-RUM Y MAR-MUERTO m (htm'nl Opcm'n a muiúvlc flmuivl n (me... s un u Dawn: “ ,. s... 5 ...L uwml 954€ ¡uan nene 1.337€ 1575€ ”seple-Zïnwlembm s lndlwdual me 239€ 41 9€ suse me “ snif“ Amman Petm Wadi Rum Mar Mueno sarten/Al mm amm mm Dead A 3A Venus/Dmr/Alanbat Rum Mngm . Alma 5pm Camp/“¡sm s“ 4 a... San mk ways Pena Danyon/SeHa/ mmm Ramada Reson Dead m" (Mena mn. Pmmmmn wmmuw/ s“ Á wm ann/anerr lema mxurw c 5 5““ ¡mk Nabelean Caslle Aladdln camp! “““d'V ""' ”m“ u m me om Wlage 5 muy!" Crowne Plaza Raso" & EME Kemplnsky Mmenpmk Reson Damn/Das“ SWanznmck amm pm camp z. Spa Dead Sea 5. RESUMEN DEIT‘NERAR‘O INCLUYE una w WTHr Mmmm. Amn‘an om: rw ox, .m CPF-Human Num Nu L le 5» JM m“ .ma 4 m wm: 5° mu. «cqm-a Puna mm 2m .ma 6“‘v‘a:h1nmr‘,4m wm: . Dla 1D Wav un.“ AH my 5h wm m . Dla su Lumwwm INFORMAC‘ÓN a: amm": uuu Muay «mm . SuMsH 5, u w van/Lua mm Mamen ev mmm dc u. mum ru nm v .1 m en u 1mm 'uumaa En m Muga amb“ u Mawa m m m mm c" a su m a m Husun mw” 5, u ah: mmm w k u e: cowmm: 0thme rcnowm m:- mom: {una a wa , a u LW A mm MMM m r: mmm: mn V V m z. a zm: cue: mmm HORARIOS me tu m'u MadndrAmman mm mu MJ Ammwmana me m5.- sauemna-Amman mas M AmmawBaue‘ona mm u www» mgmarm‘ ner chthm «mm 4 Lama¿”'«mem‘w .ms ,‘uv 1mm MMlauu sum“ mu-pmgmmcm: . "mmm: w: Ma r um, ñ curva: ¡Num ¡um ”L u duda: ,4 LW La un Hrn wn dm, mm mmmmzm ev Wuausmu "aufium . n: ¿y me; Mundua“;“mmm - Tndfir'v msm a: V ncmcug 4 x a cv rc vmlarc mm» .cuuh mmmMmmm, m ,m n : [xccmo c" N Nm wm: 'SIQHrJrcuth'ch meatmnmu‘mw Ta Wow ww :wcno:can:\cm :vrmhrad ¿um a 15mm we 5, m ¡mm La que “¿un m :cgummnmzwc u'cu Mm a mm 15 m ‘2 > ¿m ¿mmm a a mhu m u Mula! a wm mms/¡www vlsmordau amm, mmm m hrmmarm rc quaHJJVLMHsve‘LJLgJORJLee:thgalmu mmm nmummrqm .H rarcw u ¡“uuu galan emm» La u ,u, www un: rtqnmrmm'm Mmm-aún 9mm y mm. mn m “mlmnmm una 01m una. nlvv mu dpoyhficn caían Joonnwfll Fun-ad misma/mz 1359€ Desde Tasas Incluidas amar (¡Mmmm! V m: "1€va mua

JORDANIA, Wadi Rum y mar Muerto. Salidas especiales septiembre-noviembre con cupos Royal Jordanian.  Dsd 1339€

Primera salida: 17 septiembre 2022

Última salida: 27 noviembre 2022

Fecha de caducidad: 26 noviembre 2022

Precio desde 1359 €

Descargar

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar