Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Egipto Todo Incluido 8D Vuelo a Luxor*Lunes y Sábados*Crz y Cai visitas, Abs, Visado y Propinas dsd 869€ Jul22

SARAVA TOURS í SERVICIOS INCLUIDOS: v Crucero mm wn mas Ïemvlos ae Kamakv Luxor. VaHe ae ms Reyes, Templo de Halshevsm v Colosos. mmm. sam v Kum Dmhn, Temma de wm“, Emploi de Ah" Slmbel y Paseo en (alma vor Aswan ., mm a u; pumas y la Esfinge de Gulm mn armada a la ¡i a a a mmm e uma Memnhlsv u mm’mlde Milumdz a. muy: v wm al Museo de Ane Emma, La Melquua de Mabasm, la Ciudadela ae salaamo y m Gran Baxarde Khan a Khal v uz Mmuenos en cana aurame ‘aswsuas v uz cms en a cm en msuumnhe mal v uma Nome mmm mn (ani ¡"(hada v vmny mmm; generams Inclmdas Oferta válida del 13 de Septiembre 2021 al 09 de Julio 2022 VUELO CHARTER DBDE MADRID DIRECTO A LUXOR vamos ¡mms pon PERSONA EN nom: 0mm: (rAsAs, maumm sseuao ns vw: INchDo) SALIDAS wnzs SALIDAS sum: ¿53315 mmmmms mmmmww muy mmm. Mnhmlenlns “¡Mm AL mos/ml u ua n" DE; o 2°” pumas o Simihr DÍIS 17/11, un; 11/111, num/mz "Í“ 1° ll, Días 09/0. y ¡n/nlyu/as ¡ami/"151,,“ "mms/12, ¿aun-Mlmwlm :1}: :13; 2157/1121 mu llim unn—n) um wm y wm “3”“ ”V“ M722355359“ mm, mm ¡m4 l m. nm "m“ 5'“ mangfl, 869 c 4., 1,019 c 1.099 e 1.059 e 1129€ 1.319 e “39€ wm .. M wm," w W“ ¿“wm w mmm 3.7 smml ¿“Mmm w amm ¿“Mmm M un. .M/s m. mm wmw "mr 3:}: ,m m .77 1.029 c 17159 c 1.259 e: 1.249 c 17329€ 1.559 e: 17579€ “MMM” "WM w Smwr mmm w mm w Smwr wnxluur w 5mm: anmuí 1.059 c 1.219 € 1.239 c 1.239 c 1.359€ 1.609 c 1.729€ w mm mmm w mm w mm w Smmr w mm mw" 1.039 c 1.239 € 1.319 c 1.309 c 1.359 c mas c “me w mm mmm sm 5mm: w San“ w 5mm sm 5mm: w 5mm: ., M15 “su.“ un m. 3331“," MMM 1.109 c 1.259 € 1.339 c 1.329 c 1.409 c 1.559 c 1.779€ “müwmvmmm s.‘ mm w same w mmm 3.7 3mm 9.7 sms/.11 w amm ¿“Mmm saw“ W, m 1.129 c 17259 c 1.359 e: 1.259 c 1.439 c 1.729 e: 17249€ “www-WW, su 3mm w sam w mmm 3.7 nm“ wm“ w amm ¿“Mmm :‘Ifáwwv w 1.159 e 1,319 c 13:9 e 1.359 e 1.459 e 1m e 1319€ “:Jmtïa' s< nm w Smmr w 341:“ w mm w Smmr su, w." sm 5mm: w 5mm: nvkmluuunos. Vudwchiwrvrnchs!wm!) m mans “mmm m Mahnv ”msnm ¡m mars [mmm Nflu mm mms“ a: nuchescwm un vennzi‘mueumdmmhehsvmuivflzmnmmn anna» 7mm; un Mmmm ¡Mmmm mm mmm, me“ m mm suntmmsdememmn mmm mmm ammnwag m“ pmmmm A u W E pm:1":vaPutmmovEsm‘toefimamnenuzdzz zans' m, m Mmmm Mmm o. me wm Mamma mm cms-sm o. sum v hn! x muh V mm (wm: m m. En mmm. mm 77m mm a: mm. m“. amm. 7.; wm Í/Vvuúwvvamauenevihslewrulu pmvmaúr‘nu) ”Taiwuvhwznla 5mm“. uuummmms) mmm mmm: San": m Mmmm; m ¡nuhcmm muy: mmm ww) ¡a mmm m. "mana" wm: 1umammwmamm) sa c mmm- Mmmm. a: mm nun o. Fm a: m En am a: xev nhHPmfln mlslwmvmlis n «mi mmm mas Nm sum mmm «Am n mu una o: u Wok 7/ m wenn amm; m W amm num WE ¿me? me.7n(nn¿mwmsam.m=mmm¡mudammag«Mmmm-MM.“ 7/m;mmmommm«Mmmm. mm m, ¡mmm mm

Oferta no caducada

Primera salida: 15 septiembre 2021

Última salida: 09 julio 2022

Fecha de caducidad: 15 diciembre 2021

Precio desde 869

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar