Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Egipto Karnak I salidas Lunes del 2 Octubre al 11 Diciembre desde Barcelona **Precio Final desde 999**

Egipto Kamak | 3323215537? ,6, 23, 30 Noviembre: 6, ¡3, 20, 27 Diciembre: 4, I I Desde Barcelona m. 1a: DI: |.. Barcelona . Lumr- Cmnem por el Nilo (mp) Dla 1,. emm por el uno (pc) Di: :.— Crucero por el Nilo (pc) Di: 4. Crucero por el Nilo (pc) Dla 5,. emm por el uno . El Calro (mp) Dia: L y 1.. El Cain: (nd) n n.— El Cairo . Barcelona Cmmre en mm (emplea vmux y acursmnes mdmdas m entrada! LUXDK VIH! a. ‘m me) 13 mas" mmpln a. x. mn mmm)“ (Mmm a. mmm. mmpxm a. Km“ lunar mvzcmoN TaaneSooekYHummen MmOmMymmdeHnmsmEdm ASWAN Ïempln a. m“ a cmo ¡Km a. m Plnmwdu y h [mm mas; mus m PEISONAEN mmm cm nom CDN nm CON ¡mmm memo m “gig” :gg; m “¿[33 wav W Mi . ,, mm w m1 uu m. .m c. m M ¡m .m m, nos .m c m me Ian uu m. m. .m D m M un ¡una nos ms! .m E m5 M W naa ms! m, .m r m m .m .m W m. nu Suv‘emenws aéreas ChxeA w Base ¡cm a 50€ Vuelos especiales DIRECTOS wmí999€ mnuwmnmymuwm a pm lndun W ¡me m M0 mamá mm“: l um “me wm mas MM mmm (mmm w u NHo m mm mw mmm u e“ m WM y mmm ym. mm. m a mmm Sta-v m m Miflmlnumni m «e Wu 7.10€ Mm. "“me a Prem nu mw mmawmn khmnmmn mw pmnwioandmmo) mmm m mmm 42mm) aman Noms mmm EMMkameMMmpmomm‘Wm .4 mm «e me vmwwm a wmmumm y mmm ¡mm mm m m Mu mn «un: Hui; mm. 01m m. Ban mm a mu mm: HOTELES y BARCOS PKEVISTOS o SlMILARES WN w marga“ Nommwm MMM, . m Mm mmm «mmm ' “¡y «mxynmflnl ‘ M mm c S s Mmmm) NW.“ b W 9 c 5““ Mmmm) Mmmm“ E sm gm. 515 4m cm; Cad cr. vszzcnsm

Egipto Karnak I salidas Lunes del 2 Octubre al 11 Diciembre desde Barcelona **Precio Final desde 999**

Primera salida: 02 octubre 2023

Última salida: 11 diciembre 2023

Fecha de caducidad: 11 diciembre 2023

Precio desde 999 €

Descargar

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar