Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Egipto Karnak I salida Lunes del 19 de Diciembre al 2 de Enero desde Barcelona **Precio Final desde 1379**

Egipto Karnak | Salida: Lunes del I9 de Diciembre al 2 de Enero Desde Barcelona m. m Dli l.- Barcelona . mxor- Crucero por el Nilo (mp) Di: ¡.— Crucero por .I Nilo (pc) Dli 1.. Crucem par el uno (pc) Dli 4.. Crucem par el uno (pc) Di: s.- Crucero por .I u. o . El Giro (mp) mas s y 1.. El Cairo (id) Dli m. El Calvo . Eireeloni Cmcem en pum “mi.“ v“; y mmm; mduldlx m ("más - LUXOK Vi‘k 4< m mes «3 mmm, temple 4< h remi Hunxnepsut (mas de Memnnn. «mm 4< Kirnaky Lumr . NAVÍGAC‘ON ÏuvúndesnbekymmenKamcmbnymvúndeNumxmídíu m Fm en als] - ASWAN Temple 4< vaae vw» en ram . a cmo amm a. m Plnmdes y h mm micros mms: ron mmm EN HABWAC‘ON nous con rms m cwcsm HÜTEL n w- u su» Nm ¡om ¡mmm m mamas un a 5‘ mw w vsw m me 290 c s- s- c." ¡m ¿sn may sJa m su s“ Cen ,m son me sw m s-L 51 Fw ¡un 4m way 52a m su S’Lcen ,m sm me? sw r 51 su c." mv ¿sn 2| sq son "¡Emu .5 . Simao o; vw; wmmmm mmm 1 ENEID ym un vsw ¡m me ¡m w- m nn no un un Ennznm¡quakmmnnendaxmnaemwaamtqemrmmmrmnmnmhunflm .M.WMWM w mcumllunmm Wüknlnm mmmmek Mungm mín ¡mmm Mmmmum a mmm. .«m .n «m m.“ en u «m um «¿mas r... a w. «man m.“ .. wmmahuma a.“ .r "mm m a Mm m m «Mz. w. Mm” mm" ¡mmm (mena w 'anmn .. ¿«(a .n M. mm | 379€ mnummnmymmmm vuaos v Hunmus mmm; curan; A numncmom DE A c. M w. M. “pm“ cm ICN ¡EG ms ¡71W H4: MW ¡me .n mo Hum mm l um avum wm“ Wu m4 “MIA cnm W 4 Núo m Pvmw WWW mm .n 4 a” m ¡Mmm-v y fl—awm ym mou m a mmm s-w a. m. mmm“: m a: W y kazmmg MDE (mu: 2| dm m a: r. “mr a pm m, 1mm ym, a. ¡1mm ¡»mamen mw 9mm (Round-mo) mmm m (wm 42mm) aman Nom mmm; Emmkammmmmpmnmmrmm .4 wm: a. w mmm .mmwmm y wm“ mm mmm En m Mu mn num. Him mm. mm m. Ban mm; a mu mmm HOTELES y BARCOS PREVISTOS o SIMILARES emm on: cu mmm Hommnmm , , wnmmm 5 W Wmmmmwsmmm num u s— MH mm y C "’9 «mmm; 4 4 Mgmmy C‘ “/5 «mmm; SanIW-fiyl m wm M. w. 5.“ ym Mmmm) 4 4 9mm 5mm“ m 5““ «mmm; , . Mmcmnmmnwu F ”5“ «mmm Wemenw (nuera un Premum s’Li ¿por perra-1 wrx um zm w Dm. supw ME s...“ mu. wm nec no m m7 us m m e mm; m «a m sao un m ‘Samwamvüwmmumrmpnmmmhmkm Cennde hdem uhhlmmx ¿por perra-1 “mu w» un sum m c“ m c“ F G? [ud or wzzorme

Egipto Karnak I salida Lunes del 19 de Diciembre al 2 de Enero desde Barcelona **Precio Final desde 1379**

Primera salida: 19 diciembre 2022

Última salida: 02 enero 2023

Fecha de caducidad: 14 diciembre 2022

Precio desde 1379 €

Descargar

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar