Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Descubriendo Tanzania del 12 de Abril al 15 de Diciembre de 2021 **10 días desde 2.820€**

v ( ' Descubriendo Tanzania Salida: desde Madrid y Barcelona: Lunes del IZ de Abril al IS de Diciembu de 202! Plan de vlaje ¿m Mmmm) Dra l . Ciudad de origen I Amsha Nnxprevaramexpzn sahren Ma hau: mn. u. ¿»4.a ¡mmm Nm.“ uma na .-Arusha ¡B‘ennmdm a Ïinnml' Uqlm) y m Mm m. ¡m “mas“ y mm. mn)“ www Dan 4=vMummpañzrmxfl mm Gerli y ¡‘alarmemc nia 3.- Arusha/ Parque National de Tarangiu Desvuhu‘ 45mm ¡“mas mmm pamuenmcm‘ «x Yanrgve ‘Na arma human! s». pm. a ”a" mi: amm W su ,m mvmmm a. «¡mas Mmmm pm Yunnnumdmehifirwnrh (¡de La ‘uxamhheHunbre ‘¡x‘undz 7mm mmm". Mmmm“ "mw-u.mamummmnm m w: OEnayiÁnwmenm Dra 4.. Parque National de Tnvnngire . cum de Ngomngom Damm m 4|: m «amm a «WWW: w Cum w Nmrgum‘ «mas Mmm mmm a. a ustco ¡a muy. mada m a. ¿Mm mwypm .n su (emm una ram mmm” «a m ¡"msnm "am a 1m nvgum 4M: x. mw: mampammxa mas“ mm ¡“una“! m.» Mmm“. mm“ ‘eenynnnmnle Nmue—m m pm megan" nm. una.“ ‘Hflednmezmmw. mame unmam harema mmm \ han En xawmmeun Kama Cena Y:\a\¡m\=nw Días s y ¡a Ngomngom . Parque Nnhnal de Senngetl Denyunn sm (un damn . mmm. Hanura «x Serengw Mmuern we wm Fa x. arde (nnnnuamnx d la!“ a m m de m n21 Senna: y mg“ 4am pe ”de mmm, Mmmm. mmm ¿a ¡am «mm ‘Enplrünx mw“ x. mi ¡a Hem. a campamento au wm: par x. (¡me te": Mmmm Dll 1.- Parque National de Senngeti - Áera de Npmngom - Karim Denyunn ‘Naxvamnuexahr‘ pam area“ amnldrw‘ Nmuenn Unam; m pam de (uma (nnnnuimnxu ¡alan para me“ 4m. yzwmamu =\ m. “Num". mm “un Km o“. y mmm Dia - Kama Denyunn .an Way-mx m un av: Mmmm Vmumnx . h lnbu de m Inqw y4ex- puawmm Machu“ mmm mmm ukdndesu mmm un. phmxmn demude mmm; Mmmaeneuage mmm.“ aurmueupmmnex Mx. n una” .n h\(\:\el¡(d\1pnn\b\ts .n a w.) pm una” .1 mmm (mm Cena y ¡mamaria Dia - Kama - Arusha - Ciudad de Origen m1., ¿a ¿“mama m“ han: h ha. a. nhr hxm mm. pm mm. “me. Mnmaflmuun amm: Neuewadvnex‘ A h harapremu maamama mw» m pm ah, .n mm kpu’uvm mudñ de mmm Nude . bmdn Dra m.- Ciudad de origen mega. y nm meme vu]: mm .253, C3) «-. muy ¿«lammhu ‘ M a M “ E “mimkw‘wal‘nmmnlm :unn‘m‘uí’NuN hmümrd :vïumm‘mwméga mr:‘Lt.:ï:a::mr:‘:;w;:::tztrmzi;zm: "¿mmm-mia: “una“ ’ 81"? ““l' 215M” A m m r ‘ n ‘ a ¿un QE!" muda kn;’á‘1%a:mw¿‘€mïw y ¡sw m?" mas. ”Mi. w a a... ¡mmm W.ww¡“humumnmmamymwmmm. OFERTA ESPECIAL RESERVAS ANTES DEI. Jl DE ENERO lu DÍAS DESDE 2.820€ mom m mom EN HAB‘ÏK‘ON DOBLE mmm” numeros 511M: 24m5 wnsr mas won-mms mm .mn 25mm ¡sm ¡m mm mmm omo .wm 27/an Is/Iz c num. ms 1550 xass me nos mn xass me me xass mena um ¡mmm ws ms ms sas sas ms ms sas sas ms nm mu y (¡rhurinw m, mm; us e DW wm: u mm" ¡n .4 mmm a1 a mmm WM; Mm mpg,“ nwmmmwn num mn om N 5,. no Mmmm mm o mm Cama Nu“ Mmmm» "un ‘ ¡mmm-WWW w a! 1.:er ‘ Mmm;- cmu a w. “MMM!“ ‘ ommcwvmw wm 2 Mmmm x,“ 2 ¿»wm m. 4' a m, a pm "¿un wm." a... mn me” Mm nda" N a (7mm: uma. M 4x4 aa pm, m. u mmm a. a. W. Cnnduuwmhaehhhtnwhm m Mmmm “4.5.1.” , Noam.“ NIN-nd. ¡Mimwnwydlflrm Tflmumív 70"“th Mula mm D mu“ m; Mmm a1 “md: .n m m y a; Dim mm y.“ a. Mi am Phnumn m Klum mammmm mw ¡n m... ¡Mmm mmm; xn- Mmmm.“ unurdewsmrxmuu ¿WW En .4 wm Sumo a. vw. mm m mmm camu «m. m a. «.2 No rnduyt Caz‘quwr mm m mmm «amm mm mm Y”: Mu y m! mmm Num; ”Mm Mmmm miímhwmdifl mmm «un...» n «AMM Mmmm vmaewmmamasma mimamu smnmnmwmmnmn ergmwrdahmmmndmwnmmwnsflíwm mmm“ l‘Hom-wdiíminwwuxpwuumwfi mi‘ir V‘wxmmmlwynmdammmmmm mi Mm ya“. hnmanp-amawurdsu mn ur mumm

Descubriendo Tanzania del 12 de Abril al 15 de Diciembre de 2021 **10 días desde 2.820€**

Primera salida: 12 abril 2021

Última salida: 15 diciembre 2021

Fecha de caducidad: 23 febrero 2021

Precio desde 2820 €

Descargar

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar