Logo Pirene DESDE ZARAGOZA DESDE TU CIUDAD DESTINOS NOTICIAS

Cracovia al completo Puente Diciembre del 3 al 8 desde Madrid **Precio Final desde 959**

Mmmm“ craCOVÍa al completo de! 3 al a de Didembre Desde Madrid 1 D . Ma -Cncwi¡ Sama a u han prvmn wm espemlhama Craswmvuegadaasmmma em aemmm y mxhdozl mm Monumento 4 n c . Crnwia: Visita del (¡no ¿rico * Almueno (mp) Dem“: Ma‘nzrvmax h wm: a m de a“ ¡una um (“manda Pammama a; h Hummdnd po. a Unmc y donde h mlma a. wm dumma todo a Mmmm: pm. mw W h pm: cm manda en el um. ¡mw ¡un mx Mmmm «¡rm (amo h Lama a. m nm, a ngsn ag a vu... Mn‘n o um. ¿a Munzamum Conunumcn Mana h barbatzru y las mmnax qu mdeaban h mm mami Almuerm mm hbm Monumento s Dic.— Cnnwi Min: de Sal } Almuerza (mp) Dem“: Salma had: www pan vmw la famosa Mma de Sal um a; las más ¡nuguax del mundo, zzmlmenm a (unmmmwllo, WWW a. x. Uma Nasenmnrnmmm mn “mmm ‘axux mixern'neos y zumos desahxduanms can ácuhumx y máqu» mmm h más avanza-¡2143 up‘l‘a de gm Km mms a 0mm Nmuerm mm “by. Abpmwllo a Din- Cracovia: V'uiu del Barrio Indio 4 Cena (mp) Desayuno “supo ¡m Por h um, Mamma; h mn ¡n humo ¡udm de Kanmmk ¿ande Mmmm :mump‘arsux mugvps, h pm num a mmocemn‘, h Hbma a. 5mm", eu Cena m ranunnu um Alwlmema 7 me Cnnwia (ad) Dem“: Twmpohbre en ‘a “¿a cansw umos mud‘l‘as de Nmm «Mmmm: a. su ¡mmnzey gammm'n m1 Monumento omnalmem w pvdrá mamar Wu excurslón a Authï&rkmu ¿ande rea‘rnmax a vmu z este Inga. "me muerde dt a mmm europa. ¿mw aa Holocausto y Inga: mnmmcnzmy de rdlexm ser“ m ¡“mas a. a gun Muy: "¡dido a zum- .zr, guía de han; Mxpana, entrada mn msm y Magna Se meme www: pmav wn 55€ por pasara a Din- Cracovia - Madrid Desayuno A h han pmm mxhdozlzempueno a. mea‘ pan uhrenwelo a. ¡(ym a "mm mg» dt W... uma. y m. a. nuuum un.“ MAPFRE mm mmm camu w Siam) DE VM wsmmvmm wwmv mw»pmw....m.wu m ,_ m .. "Mmmm WW y" Www W _ ¡aunmAdm ¡"hunmdenmurrwlnmmwww su m 5.).WDE959€ rm, rm m "y. ms y mmm mi; pascua: 70k mom EN www Demi ceN nm Nme‘a WW emm, Dome Sup m. m“ sm mm r wm ¡w mmm. ”9 '7’ Nome‘umruml't Nam mw 939 2| z, 71mm o, MW 4' vuzws v «omnes Plivlsïos ¿sumas A MODIFKAGQM mm nz A m N' m uz umc mu w su 4:44 ww 10:: num m mn o: 4x45 unn ms sumnwos AEREOS (hyeA una ama mi ammw mm ¡mm m "¡do mw mmm mmm mmm“ mmm mmm" Mmmm. em. .n hthmn dmk m m o amm “mms > u un. mspm m “vasz mm: cm: mmm a. mm. W". aníwz n Ildwmm pmmma (un wm ma" u Mm. a sm ¡mm a» \ mm: DW www Squmde m mm Aunemn mmm; mmm amm“ “me; “mm a mmm Nu mm Scrvcm m mm m wm. smwwm «mm. m ui mw wcmni‘ decimzbsmndiuco 15€ diuw 4mm w 55€ Num: mmm a mmm mmm wunnmrficknnvflvu "mmm www mm: mm y“ masawndmwmancn‘cíyuwm‘cídz wm“ mmm Mmmm. M, “¿me mm mmm/m. m. Dm mm a mmm“: W

Oferta no caducada

Única el 03 diciembre 2021

Fecha de caducidad: 03 diciembre 2021

Precio desde 959

x
Esta página web utiliza cookies para garantizar una mejor experiencia. Política de Cookies. Aceptar